Categorieën
Pagina's
Er zijn geen producten in de winkelwagen.
Menu

Stichting Tabernacle Ministries is sinds 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft daardoor de ANBI-status verworven. ANBI's kunnen gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting.

Doordat Stichting Tabernacle Ministries is aangemerkt als ANBI zijn uw giften aan onze stichting belastingaftrekbaar.

ANBI Gegevens Stichting Tabernacle Ministries;

Officiële naam: Stichting Tabernacle Ministries
KvK-nummer: 01106837
RSIN (fiscaal nummer): 814375686
Postadres: Sterkenburg 130, 6714 EG Ede

Huidige Bestuurders;
Voorzitter: dhr. M.A.Tuinenburg (Oprichter & CEO)
Penningmeester: mevr. G.Th. Tuinenburg-Schouten
Secretaris: mevr. J. Rijksen

Het voltallige bestuur, de volledige directie, alsook het overig personeel van Stichting Tabernacle Ministries werkt op vrijwillige basis. Voor de werkzaamheden worden momenteel dan ook geen beloningen uitgekeerd. Wel worden sporadisch bepaalde onkosten vergoed te weten reiskosten en etensgeld. 

Momenteel worden de volgende onderdelen bewerkt;
  • Doelstelling Stichting Tabernacle Ministries
  • Hoofdlijnen beleidsplan
  • Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
  • Financiële verantwoording 2014 t/m 2018 bestaande uit o.a; staat van baten en lasten incl. toelichting, financieel overzicht van de daadwerkelijke bestedingen per rubriek, overzicht van de voorgenomen bestedingen incl. toelichting.